PHP 8.2.0 Released!

tidyNode::hasChildren

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::hasChildrenDüğümün çocukları olup olmadığına bakar

Açıklama

public tidyNode::hasChildren(): bool

Düğümün çocukları var mı diye bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğümün çocukları varsa true yoksa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidyNode::hasChildren() örneği

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?>
<#
  /* JSTE kodu */
  alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
  // PHP code
  echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
  /* ASP kodu */
  response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

// HEAD etiketi
var_dump($tidy->html()->child[0]->hasChildren());

// HEAD etiketi içindeki PHP etiketi
var_dump($tidy->html()->child[0]->child[0]->hasChildren());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(true)
bool(false)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top