PHP 8.0.0 Released!

tidyNode::isAsp

(PHP 5, PHP 7)

tidyNode::isAspDüğümün bir ASP düğümü olup olmadığına bakar

Açıklama

tidyNode::isAsp ( ) : bool

Düğüm bir ASP düğümü mü diye bakar.

Dönen Değerler

Düğüm bir ASP düğümü ise TRUE değilse FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Karışık bir HTML belgeden ASP kodunu çıkarmak

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?>
<#
  /* JSTE kodu */
  alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
  // PHP code
  echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
  /* ASP kodu */
  response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

get_nodes($tidy->html(), 'asp');

function 
get_nodes($node$node_type) {

    
// Düğüm istenen türde mi?
    
if($node->{"is$node_type"}()) {
        echo 
"\n\n# $node_type node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
        echo 
$node->value;
    }

    
// Düğümün çocukları var mı?
    
if($node->hasChildren()) {
        foreach(
$node->child as $child) {
            
get_nodes($child$node_type);
        }
    }
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

# asp node #1
<%
  /* ASP kodu */
  response.write("Merhaba Dünya!")
%>

Notlar

Bilginize:

PHP 4/Tidy 1'de işlevin ismi tidy_node::is_asp() idi.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top