tidyNode::hasSiblings

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::hasSiblingsDüğümün kardeşleri olup olmadığına bakar

Açıklama

public tidyNode::hasSiblings(): bool

Düğümün kardeşleri var mı diye bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğümün kardeşleri varsa true yoksa false döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidyNode::hasSiblings() örneği

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?>
<#
  /* JSTE kodu */
  alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
  // PHP code
  echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
  /* ASP kodu */
  response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

// HTML etiketi
var_dump($tidy->html()->hasSiblings());

// HEAD etiketi
var_dump($tidy->html()->child[0]->hasSiblings());

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

bool(false)
bool(true)

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top