tidyNode::getParent

(PHP 5 >= 5.2.2, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::getParentGeçerli düğümün ebeveynini döndürür

Açıklama

public tidyNode::getParent(): ?tidyNode

Geçerli düğümün ebeveynini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğümün ebeveyni varsa tidyNode yoksa null döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidyNode::getParent() örneği

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>title</title>'; ?>
<#
  /* JSTE kodu */
  alert('Merhaba Dünya');
#>
 </head>
 <body>
 Merhaba Dünya
 </body>
</html>

HTML;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

$node $tidy->html()->child[0]->child[0];

var_dump($node->getparent()->name);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(4) "head"

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top