PHP 8.0.26 Released!

tidyNode::isComment

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::isCommentDüğüm bir açıklama düğümü mü diye bakar

Açıklama

public tidyNode::isComment(): bool

Düğümün bir açıklama düğümü olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğüm bir açıklama düğümü ise true değilse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Karışık bir HTML belgeden açıklamaları çıkarmak

<?php

$html 
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?>
<#
  /* JSTE kodu */
  alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
  // PHP code
  echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
  /* ASP kodu */
  response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy tidy_parse_string($html);
$num 0;

get_nodes($tidy->html());

function 
get_nodes($node) {

    
// Düğüm istenen türde mi?
    
if($node->isComment()) {
        echo 
"\n\n# comment node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
        echo 
$node->value;
    }

    
// Düğümün çocukları var mı?
    
if($node->hasChildren()) {
        foreach(
$node->child as $child) {
            
get_nodes($child);
        }
    }
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

+# comment node #1
+<!-- Comments -->

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top