CascadiaPHP 2024

tidyNode::isPhp

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::isPhpDüğümün bir PHP düğümü olup olmadığına bakar

Açıklama

public tidyNode::isPhp(): bool

Düğümün bir PHP düğümü olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğüm bir PHP düğümü ise true değilse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Karışık bir HTML belgeden PHP kodunu çıkarmak

<?php

$html
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>title</title>'; ?>
<#
/* JSTE kodu */
alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
// PHP code
echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
/* ASP kodu */
response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy = tidy_parse_string($html);
$num = 0;

get_nodes($tidy->html());

function
get_nodes($node) {

// Düğüm istenen türde mi?
if($node->isPhp()) {
echo
"\n\n# php node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
echo
$node->value;
}

// Düğümün çocukları var mı?
if($node->hasChildren()) {
foreach(
$node->child as $child) {
get_nodes($child);
}
}
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

# php node #1
<?php echo '<title>title</title>'; ?>

# php node #2
<?php
  // PHP kodu
  echo 'merhaba dünya!';
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top