tidyNode::isText

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::isTextDüğümün bir metin düğümü olup olmadığına bakar

Açıklama

public tidyNode::isText(): bool

Düğümün (herhangi bir imlenim içermeyen) bir metin düğümü olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğüm, bir metin düğümü ise true değilse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Karışık bir HTML belgeden metni çıkarmak

<?php

$html
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>title</title>'; ?>
<#
/* JSTE kodu */
alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
// PHP code
echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
/* ASP kodu */
response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy = tidy_parse_string($html);
$num = 0;

get_nodes($tidy->html());

function
get_nodes($node) {

// Düğüm istenen türde mi?
if($node->isText()) {
echo
"\n\n# text node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
echo
$node->value;
}

// Düğümün çocukları var mı?
if($node->hasChildren()) {
foreach(
$node->child as $child) {
get_nodes($child);
}
}
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

# text node #1
Merhaba Dünya

# text node #2
HTML dışı

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top