PHP 8.1.28 Released!

tidy sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

Giriş

tidy tarafından saptandığı haliyle bir HTML dosyasındaki bir HTML düğümü.

Sınıf Sözdizimi

class tidy {
/* Özellikler */
public ?string $errorBuffer = null;
public ?string $value = null;
/* Yöntemler */
public __construct(
    ?string $filename = null,
    array|string|null $config = null,
    ?string $encoding = null,
    bool $useIncludePath = false
)
public body(): ?tidyNode
public cleanRepair(): bool
public diagnose(): bool
public getConfig(): array
public getHtmlVer(): int
public getOpt(string $seçenek): string|int|bool
public getOptDoc(string $seçenek): string|false
public getRelease(): string
public getStatus(): int
public head(): ?tidyNode
public html(): ?tidyNode
public isXhtml(): bool
public isXml(): bool
public static repairFile(
    string $dosya,
    array|string|null $ayarlar = null,
    ?string $kodlama = null,
    bool $include_path_kullan = false
): string|false
public static repairString(string $veri, array|string|null $ayarlar = null, ?string $kodlama = null): string|false
public root(): ?tidyNode
}

Özellikler

value

Çevre etiketleri de içererek düğümün HTML kodu.

İçindekiler

 • tidy::body — Çözümleme ağacının <body> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::cleanRepair — Çözümlenen imlenim üzerinde bakım ve onarım yapar
 • tidy::__construct — Yeni bir tidy nesnesi oluşturur
 • tidy::diagnose — Çözümlenen veya onarılan imlenim üzerinde tanılama yapar
 • tidy::$errorBuffer — Belge çözümlenirken oluşan uyarıları ve hataları döndür
 • tidy::getConfig — Geçerli Tidy yapılandırmasını döndürür
 • tidy::getHtmlVer — Belgenin algılanan HTML sürümünü döndürür
 • tidy::getOpt — Belirtilen yapılandırma seçeneğinin değerini döndürür
 • tidy::getOptDoc — Belirtilen seçenekle ilgili belgeyi döndürür
 • tidy::getRelease — Tidy kütüphanesinin dağıtım tarihini döndürür
 • tidy::getStatus — Belgenin durumunu döndürür
 • tidy::head — Çözümleme ağacının <head> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::html — Çözümleme ağacının <html> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::isXhtml — Belge bir XHTML belge mi diye bakar
 • tidy::isXml — Belge salt bir XML (HTML/XHTML değil) belge mi diye bakar
 • tidy::parseFile — Belirtilen URI veya dosyadaki imlenimi çözümler
 • tidy::parseString — Bir dizge olarak belirtilen bir belgeyi çözümler
 • tidy::repairFile — Bir dosyayı onarıp bir dizge olarak döndürür
 • tidy::repairString — Seçimlik bir yapılandırma dosyasını kullanarak bir dizgeyi onarır
 • tidy::root — Çözümleme ağacının kökünü temsil eden bir tidyNode nesnesi döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top