PHP 8.0.3 Released!

Tidy sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

Giriş

Tidy tarafından saptandığı haliyle bir HTML dosyasındaki bir HTML düğümü.

Sınıf Sözdizimi

Tidy {
/* Özellikler */
/* Yöntemler */
public tidy::body ( ) : tidyNode
tidy_clean_repair ( tidy $nesne ) : bool
tidy::__construct ( string $dosya = ? , mixed $ayarlar = ? , string $kodlama = ? , bool $include_path_kullan = ? ) : tidy
tidy_diagnose ( tidy $nesne ) : bool
tidy_get_error_buffer ( tidy $tidy ) : string|false
tidy_get_config ( tidy $nesne ) : array
tidy_get_html_ver ( tidy $nesne ) : int
tidy_getopt ( tidy $nesne , string $seçenek ) : mixed
tidy_get_opt_doc ( tidy $nesne , string $seçenek ) : string
tidy_get_release ( ) : string
tidy_get_status ( tidy $nesne ) : int
public tidy::head ( ) : tidyNode
public tidy::html ( ) : tidyNode
tidy_is_xhtml ( tidy $nesne ) : bool
tidy_is_xml ( tidy $nesne ) : bool
public tidy::parseFile ( string $dosya , mixed $ayarlar = ? , string $kodlama = ? , bool $include_path_kullan = false ) : bool
public tidy::parseString ( string $girdi , mixed $ayarlar = ? , string $kodlama = ? ) : bool
public tidy::repairFile ( string $dosya , mixed $ayarlar = ? , string $kodlama = ? , bool $include_path_kullan = false ) : string
public tidy::repairString ( string $veri , mixed $ayarlar = ? , string $kodlama = ? ) : string
public tidy::root ( ) : tidyNode
}

Özellikler

errorBuffer

TidyLib'en dönen son hata veya uyarı.

İçindekiler

 • tidy::body — Çözümleme ağacının <body> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::cleanRepair — Çözümlenen imlenim üzerinde bakım ve onarım yapar
 • tidy::__construct — Yeni bir tidy nesnesi oluşturur
 • tidy::diagnose — Çözümlenen veya onarılan imlenim üzerinde tanılama yapar
 • tidy::$errorBuffer — Return warnings and errors which occurred parsing the specified document
 • tidy::getConfig — Geçerli Tidy yapılandırmasını döndürür
 • tidy::htmlver — Belgenin algılanan HTML sürümünü döndürür
 • tidy::getOpt — Belirtilen yapılandırma seçeneğinin değerini döndürür
 • tidy::getoptdoc — Belirtilen seçenekle ilgili belgeyi döndürür
 • tidy::getRelease — Tidy kütüphanesinin dağıtım tarihini döndürür
 • tidy::getStatus — Belgenin durumunu döndürür
 • tidy::head — Çözümleme ağacının <head> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::html — Çözümleme ağacının <html> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
 • tidy::isXhtml — Belge bir XHTML belge mi diye bakar
 • tidy::isXml — Belge salt bir XML (HTML/XHTML değil) belge mi diye bakar
 • tidy::parseFile — Belirtilen URI veya dosyadaki imlenimi çözümler
 • tidy::parseString — Bir dizge olarak belirtilen bir belgeyi çözümler
 • tidy::repairFile — Bir dosyayı onarıp bir dizge olarak döndürür
 • tidy::repairString — Seçimlik bir yapılandırma dosyasını kullanarak bir dizgeyi onarır
 • tidy::root — Çözümleme ağacının kökünü temsil eden bir tidyNode nesnesi döndürür
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top