tidy::diagnose

tidy_diagnose

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::diagnose -- tidy_diagnoseÇözümlenen veya onarılan imlenim üzerinde tanılama yapar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::diagnose(): bool

Yordamsal kullanım

tidy_diagnose(tidy $tidy): bool

Belirtilen tidy nesnesine, hata tamponundaki belge hakkında bazı bilgiler ekleyerek tanılama uygular.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - tidy::diagnose() örneği

<?php

$html
= <<< HTML
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<p>paragraph</p>
HTML;

$tidy = tidy_parse_string($html);
$tidy->cleanRepair();

// İki çıktı arasındaki farka dikkat edin
echo $tidy->errorBuffer . "\n";

$tidy->diagnose();
echo
$tidy->errorBuffer;

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

line 4 column 1 - Warning: <p> isn't allowed in <head> elements
line 4 column 1 - Warning: inserting missing 'title' element
line 4 column 1 - Warning: <p> isn't allowed in <head> elements
line 4 column 1 - Warning: inserting missing 'title' element
Info: Doctype given is "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
Info: Document content looks like XHTML 1.0 Strict
2 warnings, 0 errors were found!

Ayrıca Bakınız

  • tidy::errorBuffer()
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top