tidy::isXhtml

tidy_is_xhtml

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::isXhtml -- tidy_is_xhtmlBelge bir XHTML belge mi diye bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::isXhtml(): bool

Yordamsal kullanım

tidy_is_xhtml(tidy $tidy): bool

Belge bir XHTML belge ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Belge bir XHTML belge ise true yoksa false döner.

Uyarı

Bu işlevi henüz Tidylib gerçeklemediğinden şimdilik daima false döndürmektedir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top