tidy::parseString

tidy_parse_string

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::parseString -- tidy_parse_stringBir dizge olarak belirtilen bir belgeyi çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::parseString(string $girdi, array|string|null $ayarlar = null, ?string $kodlama = null): bool

Yordamsal kullanım

tidy_parse_string(string $girdi, array|string|null $ayarlar = null, ?string $kodlama = null): tidy|false

girdi olarak belirtilen bir belgeyi çözümler.

Bağımsız Değişkenler

girdi

Çözümlenecek veri.

ayarlar

Bir dizge veya bir dizi olarak belirtilebilir. Dizge verildiği takdirde yapılandırma dosyasının ismi olarak ele alınır. Dizi olarak verildiğinde ise dizinin yapılandırma seçeneklerini içerdiği varsayılır.

Seçeneklerin açıklamaları için » http://api.html-tidy.org/#quick-reference adresine bakınız.

kodlama

Belge girdi çıktı kodlaması belirtilir. Olası değerler: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5 ve shiftjis.

Dönen Değerler

tidy::parseString() başarı durumunda true, tidy_parse_string() ise başarı durumunda yeni bir tidy nesnesi döndürür. Her ikisi de başarısızlık durumunda false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - tidy::parseString() örneği

<?php
ob_start
();
?>

<html>
<head>
<title>deneme</title>
</head>
<body>
<p>hatalı <br>başka bir satır</i>
</body>
</html>

<?php

$buffer
= ob_get_clean();
$config = array('indent' => TRUE,
'output-xhtml' => TRUE,
'wrap' => 200);

$tidy = tidy_parse_string($buffer, $config, 'UTF8');

$tidy->cleanRepair();
echo
$tidy;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <title>
   deneme
  </title>
 </head>
 <body>
  <p>
   hatalı<br />
   başka bir satır
  </p>
 </body>
</html>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
steven at nevvix dot com
5 years ago
<?php
/**
* Simpler version without pretty print config options.
*/
function tidy_html5($html, array $config = [], $encoding = 'utf8') {
$config += [
'doctype' => '<!DOCTYPE html>',
'drop-empty-elements' => 0,
'new-blocklevel-tags' => 'article aside audio bdi canvas details dialog figcaption figure footer header hgroup main menu menuitem nav section source summary template track video',
'new-empty-tags' => 'command embed keygen source track wbr',
'new-inline-tags' => 'audio command datalist embed keygen mark menuitem meter output progress source time video wbr',
'tidy-mark' => 0,
];
$html = tidy_parse_string($html, $config, $encoding); // doctype not inserted
tidy_clean_repair($html); // doctype inserted
return $html;
}

$html = '</z><p><a href="#">Link</a></p><p><img src="logo.png"/>Seçond para</p><i class="fa"></i><p></p>';

echo
tidy_html5($html);

<!
DOCTYPE html>
<
html>
<
head>
<
title></title>
</
head>
<
body>
<
p><a href="#">Link</a></p>
<
p><img src="logo.png">Seçond para</p>
<
i class="fa"></i>
<
p></p>
</
body>
</
html>

echo
tidy_html5($html, ['indent'=>2, 'indent-spaces'=>4]);

<!
DOCTYPE html>
<
html>
<
head>
<
title></title>
</
head>
<
body>
<
p><a href="#">Link</a></p>
<
p><img src="logo.png">Seçond para</p><i class="fa"></i>
<
p></p>
</
body>
</
html>

echo
tidy_html5($html, ['indent'=>1], 'ascii');

<!
DOCTYPE html>
<
html>
<
head>
<
title></title>
</
head>
<
body>
<
p>
<
a href="#">Link</a>
</
p>
<
p>
<
img src="logo.png">Se&Atilde;&sect;ond para
</p><i class="fa"></i>
<
p></p>
</
body>
</
html>

echo
tidy_html5($html, ['show-body-only'=>1]);

<
p><a href="#">Link</a></p>
<
p><img src="logo.png">Seçond para</p>
<
i class="fa"></i>
<
p></p>
up
0
gbirch at tech-tamer dot com
23 days ago
The configuration reference for Tidy has moved to https://api.html-tidy.org/
up
0
steven at nevvix dot com
5 years ago
<?php
/**
* UTF-8 HTML5-compatible Tidy
*
* @param string $html
* @param array $config
* @param string $encoding
* @link http://tidy.sourceforge.net/docs/quickref.html
*/
function tidy_html5($html, array $config = [], $encoding = 'utf8') {
$config += [
'clean' => TRUE,
'doctype' => 'omit',
'indent' => 2, // auto
'output-html' => TRUE,
'tidy-mark' => FALSE,
'wrap' => 0,
// HTML5 tags
'new-blocklevel-tags' => 'article aside audio bdi canvas details dialog figcaption figure footer header hgroup main menu menuitem nav section source summary template track video',
'new-empty-tags' => 'command embed keygen source track wbr',
'new-inline-tags' => 'audio command datalist embed keygen mark menuitem meter output progress source time video wbr',
];
$html = tidy_parse_string($html, $config, $encoding);
tidy_clean_repair($html);
return
'<!DOCTYPE html>' . PHP_EOL . $html;
}

$html = '</z><p><a href="#">Link</a></p><p>Second para</p>';
echo
tidy_html5($html);

Output:
<!
DOCTYPE html>
<
html>
<
head>
<
title></title>
</
head>
<
body>
<
p><a href="#">Link</a></p>
<
p>Second para</p>
</
body>
</
html>
To Top