PHP 7.4.9 Released!

tidy::getoptdoc

tidy_get_opt_doc

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7)

tidy::getoptdoc -- tidy_get_opt_docBelirtilen seçenekle ilgili belgeyi döndürür

Açıklama

Yordamsal kullanım

tidy_get_opt_doc ( tidy $nesne , string $seçenek ) : string

Nesne yönelimli kullanım

tidy::getOptDoc ( string $seçenek ) : string

Belirtilen seçenekle ilgili belgeyi döndürür

Bilginize:

Bu işlevin kullanılabilmesi için en azından 25 Nisan 2005 tarihli libtidy gerekir.

Değiştirgeler

nesne

Tidy nesnesi.

seçenek

Seçenek ismi.

Dönen Değerler

Seçenek ve belgesi varsa bir dizge, yoksa FALSE döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Tüm seçeneklerin belgelerini ve öntanımlı değerlerini almak

<?php

$tidy 
= new tidy;
$config $tidy->getConfig();

ksort($config);

foreach (
$config as $opt => $val) {

    if (!
$doc $tidy->getOptDoc($opt))
        
$doc 'no documentation available!';

    
$val = ($tidy->getOpt($opt) === true)  ? 'true'  $val;
    
$val = ($tidy->getOpt($opt) === false) ? 'false' $val;

    echo 
"<p><b>$opt</b> (Öntanımlı değeri: '$val')<br />".
         
"$doc</p><hr />\n";
}

?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top