CascadiaPHP 2024

tidy::body

tidy_get_body

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy 0.5.2-1.0)

tidy::body -- tidy_get_bodyÇözümleme ağacının <body> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::body(): ?tidyNode

Yordamsal kullanım

tidy_get_body(tidy $tidy): ?tidyNode

Çözümleme ağacının <body> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Tidy çözümleme ağacının <body> etiketinden başlayan tidyNode nesnesini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - tidy::getBody() örneği

<?php
$html
= '
<html>
<head>
<title>test</title>
</head>
<body>
<p>paragraph</p>
</body>
</html>'
;

$tidy = tidy_parse_string($html);

$body = $tidy->Body();
echo
$body->value;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<body>
<p>paragraph</p>
</body>

Ayrıca Bakınız

  • tidy::head() - Çözümleme ağacının <head> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
  • tidy::html() - Çözümleme ağacının <html> etiketiyle başlayan tidyNode nesnesini döndürür
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top