tidy::__construct

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::__constructYeni bir tidy nesnesi oluşturur

Açıklama

public tidy::__construct(
    ?string $filename = null,
    array|string|null $config = null,
    ?string $encoding = null,
    bool $useIncludePath = false
)

Yeni bir tidy nesnesi oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

filename

Bu bağımsız değişken belirtilmişse, işlev tidy::parseFile() işlevi gibi davranarak dosyayı okuyup nesneyi bu içerikten ilklendirir.

config

Bir dizge veya bir dizi olarak belirtilebilir. Dizge verildiği takdirde yapılandırma dosyasının ismi olarak ele alınır. Dizi olarak verildiğinde ise dizinin yapılandırma seçeneklerini içerdiği varsayılır.

Seçeneklerin açıklamaları için » http://api.html-tidy.org/#quick-reference adresine bakınız.

encoding

Belge girdi çıktı kodlaması belirtilir. Olası değerler: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5 ve shiftjis.

useIncludePath

Dosya include_path yönergesinde belirtilen yollarda aranır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 filename, config, encoding ve useIncludePath artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - tidy::__construct() örneği

<?php

$html
= <<< HTML

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head><title>title</title></head>
<body>
<p>paragraph <bt />
text</p>
</body></html>

HTML;

$tidy = new tidy();
$tidy->ParseString($html);

$tidy->cleanRepair();

if (
$tidy->errorBuffer) {
echo
"Saptanan hatalar:\n";
echo
$tidy->errorBuffer;
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Saptanan hatalar:
line 8 column 14 - Error: <bt> is not recognized!
line 8 column 14 - Warning: discarding unexpected <bt>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top