tidy::parseFile

tidy_parse_file

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::parseFile -- tidy_parse_fileBelirtilen URI veya dosyadaki imlenimi çözümler

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::parseFile(
    string $dosya,
    array|string|null $ayarlar = null,
    ?string $kodlama = null,
    bool $include_path_kullan = false
): bool

Yordamsal kullanım

tidy_parse_file(
    string $dosya,
    tidy|false $ayarlar = ?,
    ?string $kodlama = ?,
    bool $include_path_kullan = false
): tidy|false

Belirtilen dosyayı çözümler.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Bu bağımsız değişken belirtilmişse, işlev dosyayı okuyup nesneyi bu içerikten ilklendirir.

ayarlar

Bir dizge veya bir dizi olarak belirtilebilir. Dizge verildiği takdirde yapılandırma dosyasının ismi olarak ele alınır. Dizi olarak verildiğinde ise dizinin yapılandırma seçeneklerini içerdiği varsayılır.

Seçeneklerin açıklamaları için » http://api.html-tidy.org/#quick-reference adresine bakınız.

kodlama

Belge girdi çıktı kodlaması belirtilir. Olası değerler: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5 ve shiftjis.

include_path_kullan

Dosya include_path yönergesinde belirtilen yollarda aranır.

Dönen Değerler

tidy::parseFile() başarı durumunda true, tidy_parse_file() ise başarı durumunda yeni bir tidy nesnesi döndürür. Her ikisi de başarısızlık durumunda false döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - tidy::parseFile() örneği

<?php
$tidy
= new tidy();
$tidy->parseFile('file.html');

$tidy->cleanRepair();

if(!empty(
$tidy->errorBuffer)) {
echo
"Oluşan hata veya uyarılar:\n";
echo
$tidy->errorBuffer;
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top