CascadiaPHP 2024

tidy::getOpt

tidy_getopt

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::getOpt -- tidy_getoptBelirtilen yapılandırma seçeneğinin değerini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::getOpt(string $seçenek): string|int|bool

Yordamsal kullanım

tidy_getopt(tidy $tidy, string $seçenek): string|int|bool

Belirtilen seçenek ile ilgili değeri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

seçenek

Seçeneklerin açıklamaları için » http://api.html-tidy.org/#quick-reference adresine bakınız.

Dönen Değerler

Belirtilen seçenek ile ilgili değeri döndürür. Dönüş türü seçeneğe göre değişir.

Örnekler

Örnek 1 - tidy_getopt() örneği

<?php

$html
='<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html><head><title>Başlık</title></head>
<body>

<p><img src="img.png"></p>

</body></html>'
;

$config = array('accessibility-check' => 3,
'alt-text' => 'bir metin');

$tidy = new tidy();
$tidy->parseString($html, $config);


var_dump($tidy->getOpt('accessibility-check')); //integer
var_dump($tidy->getOpt('lower-literals')); //boolean
var_dump($tidy->getOpt('alt-text')); //string

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(3)
bool(true)
string(9) "bir metin"

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top