PHP 8.1.28 Released!

tidy::repairFile

tidy_repair_file

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.7.0)

tidy::repairFile -- tidy_repair_fileBir dosyayı onarıp bir dizge olarak döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static tidy::repairFile(
    string $dosya,
    array|string|null $ayarlar = null,
    ?string $kodlama = null,
    bool $include_path_kullan = false
): string|false

Yordamsal kullanım

tidy_repair_file(
    string $dosya,
    array|string|null $ayarlar = null,
    ?string $kodlama = null,
    bool $include_path_kullan = false
): string|false

Bir dosyayı onarıp bir dizge olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

dosya

Onarılacak dosya.

ayarlar

Bir dizge veya bir dizi olarak belirtilebilir. Dizge verildiği takdirde yapılandırma dosyasının ismi olarak ele alınır. Dizi olarak verildiğinde ise dizinin yapılandırma seçeneklerini içerdiği varsayılır.

Seçeneklerin açıklamaları için » http://api.html-tidy.org/#quick-reference adresine bakınız.

kodlama

Belge girdi çıktı kodlaması belirtilir. Olası değerler: ascii, latin0, latin1, raw, utf8, iso2022, mac, win1252, ibm858, utf16, utf16le, utf16be, big5 ve shiftjis.

include_path_kullan

Dosya include_path yönergesinde belirtilen yollarda aranır.

Dönen Değerler

Onarılmış dosya içeriğini bir dizge olarak döndürür, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 tidy::repairFile() artık statik bir yöntem.
8.0.0 ayarlar ve kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - tidy::repairFile() örneği

<?php
$file
= 'file.html';

$tidy = new tidy();
$repaired = $tidy->repairfile($file);
rename($file, $file . '.bak');

file_put_contents($file, $repaired);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top