PHPCon Poland 2024

tidy::getHtmlVer

tidy_get_html_ver

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::getHtmlVer -- tidy_get_html_verBelgenin algılanan HTML sürümünü döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::getHtmlVer(): int

Yordamsal kullanım

tidy_get_html_ver(tidy $tidy): int

Belgenin algılanan HTML sürümünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Algılanan HTML sürüm numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlevi henüz Tidylib gerçeklemediğinden şimdilik daima 0 döndürmektedir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top