tidy::htmlver

tidy_get_html_ver

(PHP 5, PHP 7, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::htmlver -- tidy_get_html_verBelgenin algılanan HTML sürümünü döndürür

Açıklama

Yordamsal kullanım

tidy_get_html_ver ( tidy $nesne ) : int

Nesne yönelimli kullanım

tidy::getHtmlVer ( void ) : int

Belgenin algılanan HTML sürümünü döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Algılanan HTML sürüm numarasını döndürür.

Uyarı

Bu işlevi henüz Tidylib gerçeklemediğinden şimdilik daima 0 döndürmektedir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top