tidy::getRelease

tidy_get_release

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::getRelease -- tidy_get_releaseTidy kütüphanesinin dağıtım tarihini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::getRelease(): string

Yordamsal kullanım

tidy_get_release(): string

Tidy kütüphanesinin dağıtım tarihini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Tidy kütüphanesinin dağıtım tarihini bir dizge olarak döndürür ('unknown' olabilir).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top