tidy::isXml

tidy_is_xml

(PHP 5, PHP 7, PHP 8, PECL tidy >= 0.5.2)

tidy::isXml -- tidy_is_xmlBelge salt bir XML (HTML/XHTML değil) belge mi diye bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public tidy::isXml(): bool

Yordamsal kullanım

tidy_is_xml(tidy $tidy): bool

Belge salt bir XML (HTML/XHTML değil) belge ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

tidy

Tidy nesnesi.

Dönen Değerler

Belge salt bir XML (HTML/XHTML değil) belge ise true, yoksa false döner.

Uyarı

Bu işlevi henüz Tidylib gerçeklemediğinden şimdilik daima false döndürmektedir.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top