PHP Conference China 2020

Kurulum

Tidy PHP 4.3.x ve PHP 5 için » https://pecl.php.net/package/tidy adresinden bir PECL eklentisi olarak temin edilebilir.

Bilginize:

Tidy 1.0, PHP 4.3.x için, Tidy 2.0 ise PHP 5 içindir.

*nix benzeri işletim sisteminizde »  PEAR kurulu ise tidy eklentisini şu komutla kurabilirsiniz: pecl install tidy.

Bunun yanında tidy'yi bir tar.gz paketi olarak indirip kendiniz de kurabilirsiniz:

Örnek 1 - PHP 4.3.x'te tidy kurulumu

gunzip tidy-xxx.tgz
tar -xvf tidy-xxx.tar
cd tidy-xxx
phpize
./configure && make && make install

PHP 5'te yapacağınız tek şey PHP'yi --with-tidy seçeneği ile derlemektir.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-7
krzysztof at madejscy dot pl
2 years ago
On Ubuntu 17.10 and php 7.1:
sudo apt install libtidy-dev libtidy5 php-tidy
up
-8
Anonymous
6 years ago
On Redhat-ish linux, you must install both libtidy and libtidy-devel (PHP 5.x):
sudo yum install libtidy libtidy-devel
To Top