PHP 7.4.9 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

uopz Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
uopz.disable "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of uopz 5.0.2
uopz.exit "0" PHP_INI_SYSTEM Available as of uopz 6.0.1
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

uopz.disable bool

If enabled, uopz should stop having any effect on the engine.

uopz.exit bool

Whether to allow the execution of exit opcodes or not. This setting can be overridden during runtime by calling uopz_allow_exit().

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top