PHP 8.1.28 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

uopz Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
uopz.disable "0" INI_SYSTEM Available as of uopz 5.0.2
uopz.exit "0" INI_SYSTEM Available as of uopz 6.0.1
uopz.overloads "1" INI_SYSTEM Available as of uopz 2.0.2. Removed as of uopz 5.0.0.
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

uopz.disable bool

If enabled, uopz should stop having any effect on the engine.

uopz.exit bool

Whether to allow the execution of exit opcodes or not. This setting can be overridden during runtime by calling uopz_allow_exit().

uopz.overloads bool

Enables the ability to use uopz_overload().

Bilginize: When running with OPcache enabled, it may be necessary to disable all OPcache optimizations (opcache.optimization_level=0).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top