International PHP Conference Munich 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Intl Yapılandırma Seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
intl.default_locale   INI_ALL  
intl.error_level 0 INI_ALL  
intl.use_exceptions 0 INI_ALL PECL 3.0.0a1 ve sonrasında kullanılabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

intl.default_locale string

Hiçbir şey belirtilmediğinde (karşılık gelen bağımsız değişkeni atlayarak veya NULL belirterek) intl işlevlerinde kullanılacak yerel. Bunlar ICU yerelleridir, sistem yerelleri değildir. Yerleşik ICU yerelleri ve bunları verileri » https://icu4c-demos.unicode.org/icu-bin/locexp adresinde bulunabilir.

ICU öntanımlı yerelinin kullanımına zorlamak için öntanımlı değer boştur. Bir kez değiştirildikten sonra bu ini ayarı tekrar öntanımlı değere döndürülemez. Etkin değer sunucunun ortamına bağlı olduğundan, bu öntanımlı ayara güvenilmemelidir.

intl.error_level int

ICU işlevlerinde bir hata oluştuğunda üretilen hata iletilerinin seviyesi. Bu, E_WARNING gibi bir PHP hata seviyesidir. Hata iletilerini engellemek için 0 atanabilir. Bu, hatayı gösteren dönüş değerlerini veya intl_get_error_code() tarafından döndürülen değerleri veya hata kodlarını ve iletilerini almak için kullanılan sınıfa özgü yöntemleri etkilemez.

Öntanımlı değer: 0.

intl.use_exceptions int

True atanırsa, bir intl işlevinde hata oluştuğunda intl.error_level ile üretilen hata iletisine ek olarak IntlException türünde bir istisna yavrulanır.

Öntanımlı değer: false

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top