intl_get_error_code

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

intl_get_error_codeSon hatanın kodunu döndürür

Açıklama

intl_get_error_code(): int

Duruk yöntemlerde hata oluştuğunda hatanın alınacağı bir nesne yoksa hata kodunu öğrenmek için yararlıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Son API işlevi çağrısından dönen hata kodu.

Örnekler

Örnek 1 - intl_get_error_code() örneği

<?php
$coll
= collator_create( '<bad_param>' );
if( !
$coll ) {
handle_error( intl_get_error_code() );
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top