intl_is_failure

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

intl_is_failureBelirtilen hata kodunun bir başarısızlık göstergesi olup olmadığına bakar

Açıklama

intl_is_failure(int $hata_kodu): bool

Belirtilen hata_kodu bir başarısızlık göstergesi ise true döner.

Bağımsız Değişkenler

hata_kodu

intl_get_error_code() ve collator_get_error_code() işlevlerinden dönen değer.

Dönen Değerler

Hata kodu bir başarısızlığın ifadesi ise true, başarı veya uyarı ifadesi ise false döner.

Örnekler

Örnek 1 - intl_is_failure() örneği

<?php
function check( $err_code )
{
var_export( intl_is_failure( $err_code ) );
echo
"\n";
}

check( U_ZERO_ERROR );
check( U_USING_FALLBACK_WARNING );
check( U_ILLEGAL_ARGUMENT_ERROR );
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

false
false
true

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top