PHP 8.0.0 Released!

Collator::getErrorCode

collator_get_error_code

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getErrorCode -- collator_get_error_codeKarşılaştırıcının son hata kodunu döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Collator::getErrorCode ( ) : int

Yordamsal kullanım

collator_get_error_code ( Collator $karşılaştırıcı ) : int

Değiştirgeler

karşılaştırıcı

Collator nesnesi.

Dönen Değerler

Son karşılaştırma işlevi çağrısında oluşan hatanın kodu.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_error_code() örneği

<?php
$coll 
collator_create'en_US' );
if( 
collator_get_attribute$collCollator::FRENCH_COLLATION ) === false )
        
handle_errorcollator_get_error_code() );
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top