Collator::getErrorCode

collator_get_error_code

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getErrorCode -- collator_get_error_codeKarşılaştırıcının son hata kodunu döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getErrorCode(): int|false

Yordamsal kullanım

collator_get_error_code(Collator $nesne): int|false

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

Dönen Değerler

Son karşılaştırma işlevi çağrısında oluşan hatanın kodu, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_error_code() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'en_US' );
if(
collator_get_attribute( $coll, Collator::FRENCH_COLLATION ) === false )
handle_error( collator_get_error_code() );
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top