PHP 7.4.3 released

Collator::getSortKey

collator_get_sort_key

(PHP 5 >= 5.3.11, PHP 7, PECL intl >= 1.0.3)

Collator::getSortKey -- collator_get_sort_keyGet sorting key for a string

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getSortKey ( string $str ) : string

Yordamsal kullanım

collator_get_sort_key ( Collator $coll , string $str ) : string

Return collation key for a string.

Değiştirgeler

coll

Collator object.

str

The string to produce the key from.

Dönen Değerler

Returns the collation key for the string. Collation keys can be compared directly instead of strings.

Uyarı

Bu işlev mantıksal FALSE değeriyle dönebileceği gibi FALSE olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için Mantıksal Değerler bölümüne bakabilirsiniz. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işlecini kullanınız.

Örnekler

Örnek 1 collator_get_sort_key()example

<?php
$s1 
'Hello';

$coll collator_create'en_US' );
$res  collator_get_sort_key$coll$s1);

echo 
urlencode($res);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:


71%3F%3FE%01%09%01%8F%08%00

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top