Collator::getSortKey

collator_get_sort_key

(PHP 5 >= 5.3.2, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.3)

Collator::getSortKey -- collator_get_sort_keyGet sorting key for a string

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getSortKey(string $string): string|false

Yordamsal kullanım

collator_get_sort_key(Collator $object, string $string): string|false

Return collation key for a string. Collation keys can be compared directly instead of strings, though are implementation specific and may change between ICU library versions. Sort keys are generally only useful in databases or other circumstances where function calls are extremely expensive.

Bağımsız Değişkenler

object

Collator object.

string

The string to produce the key from.

Dönen Değerler

Returns the collation key for the string, başarısızlık durumunda false döner.

Uyarı

Bu işlev mantıksal false değeriyle dönebileceği gibi false olarak değerlendirilebilecek mantıksal olmayan bir değerle de dönebilir. Bu konuda daha fazla bilgi Mantıksal Değerler bölümünde bulunabilir. Bu işlevden dönen değeri sınamak için === işleci kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1 collator_get_sort_key()example

<?php
$s1
= 'Hello';

$coll = collator_create('en_US');
$res = collator_get_sort_key($coll, $s1);

echo
bin2hex($res);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:


3832404046010901dc08

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top