Collator::setAttribute

collator_set_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::setAttribute -- collator_set_attributeKarşılaştırma özniteliği tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::setAttribute(int $öznitelik, int $değer): bool

Yordamsal kullanım

collator_set_attribute(Collator $nesne, int $öznitelik, int $değer): bool

Bağımsız Değişkenler

nesne

Collator nesnesi.

öznitelik

Öznitelik.

değer

Özniteliğe atanacak değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_set_attribute() örneği

<?php
$coll
= collator_create( 'en_CA' );
$val = collator_get_attribute( $coll, Collator::NUMERIC_COLLATION );
if (
$val === false) {
// Hata işleme.
} elseif ($val === Collator::ON) {
// Bazı işlemler.
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
galiaf1987 at gmail dot com
11 months ago
//realy example
$collator = new \Collator('en');
$collator->setAttribute(\Collator::NORMALIZATION_MODE, \Collator::ON);
To Top