Collator::setAttribute

collator_set_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::setAttribute -- collator_set_attributeKarşılaştırma özniteliği tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Collator::setAttribute ( int $öznitelik , int $değer ) : bool

Yordamsal kullanım

collator_set_attribute ( Collator $karşılaştırıcı , int $öznitelik , int $değer ) : bool

Değiştirgeler

karşılaştırıcı

Collator nesnesi.

öznitelik

Öznitelik.

değer

Özniteliğe atanacak değer.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_set_attribute() örneği

<?php
$coll 
collator_create'en_CA' );
$val  collator_get_attribute$collCollator::NUMERIC_COLLATION );
if (
$val === false) {
    
// Hata işleme.
} elseif ($val === Collator::ON) {
    
// Bazı işlemler.
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top