PHP 8.0.0 Released!

Collator::getStrength

collator_get_strength

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getStrength -- collator_get_strengthGeçerli karşılaştırma seviyesini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

Collator::getStrength ( ) : int

Yordamsal kullanım

collator_get_strength ( Collator $karşılaştırıcı ) : int

Geçerli karşılaştırma seviyesini döndürür.

Değiştirgeler

karşılaştırıcı

Collator nesnesi.

Dönen Değerler

Hata oluşursa FALSE, aksi takdirde karşılaştırma seviyesi.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_strength() örneği

<?php
$coll     
collator_create'en_US' );
$strength collator_get_strength$coll );
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top