Collator::getStrength

collator_get_strength

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::getStrength -- collator_get_strengthGeçerli karşılaştırma seviyesini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public Collator::getStrength(): int

Yordamsal kullanım

collator_get_strength(Collator $nesne): int

Geçerli karşılaştırma seviyesini döndürür.

Değiştirgeler

nesne

Collator nesnesi.

Dönen Değerler

Karşılaştırma seviyesi, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - collator_get_strength() örneği

<?php
$coll     
collator_create'en_US' );
$strength collator_get_strength$coll );
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top