Collator::__construct

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

Collator::__constructBir karşılaştırıcı oluşturur

Açıklama

public Collator::__construct(string $yerel)

Yeni bir Collator örneği oluşturur.

Bağımsız Değişkenler

yerel

Kullanılacak karşılaştırma kurallarını içeren yerel. Yerel olarak özel değerler verilebilir; eğer boş bir dizge aktarılırsa öntanımlı yerelin karşılaştırma kuralları geçerli olur. Eğer "root" verilirse » UCA kuralları geçerli olur.

Kullanıcının farklı ülke ve yörelerle ilgili beklentilerine bağlı olarak, doğru sıralama ve eşleştirmeyi yapabilmek için locale en önemli özniteliktir. Öntanımlı » UCA kuralları sadece Felemenkçe, Portekizce gibi bir kaç yerel için doğru sıralama yapar (buradaki "doğru" sözcüğü, kullanıcının dille ilgili beklentileri ile ilgilidir). Öntanımlı yerelin yetmediği noktada UCA'nın beklediğiniz sıralamayı yapabilmesi için doğru yereli belirtmelisiniz. Yerelin seçilmesiyle, yerel için makul sayılabilecek tüm öznitelikler otomatik olarak belli değerlere ayarlanır. Bu bakımdan çoğunlukla yerele özgü özniteliklerin ayrıca belirtilmesi gerekmez. Bazı durumlarda yerel seçimi dizge karşılaştırma başarımında ve/veya sıralama anahtarı uzunluğunda bir fark oluşturabilir.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda "boş" bir nesne döner. Neler olup bittiğini öğrenmek için intl_get_error_code() ve/veya intl_get_error_message() işlevini kullanabilirsiniz.

Örnekler

Örnek 1 - Collator::__construct() örneği

<?php
$coll
= new Collator('en_CA');
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top