PHP 8.1.28 Released!

intl_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

intl_get_error_messageSon hatayı açıklayan bir dizge ile döner

Açıklama

intl_get_error_message(): string

Son çağrılan uluslararasılaştırma işlevinde oluşan hatayı açıklayan dizge ile döner.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Son API işlevi çağrısında oluşan hatayı açıklayan dizge.

Örnekler

Örnek 1 - intl_get_error_message() örneği

<?php
if( Collator::getAvailableLocales() === false ) {
show_error( intl_get_error_message() );
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top