CascadiaPHP 2024

NumberFormatter::getErrorMessage

numfmt_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getErrorMessage -- numfmt_get_error_messageBiçemleyicinin son hata iletisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::getErrorMessage(): string

Yordamsal kullanım

numfmt_get_error_message(NumberFormatter $biçemleyici): string

Biçimleyicinin çağrılan son işlevinden dönen hatanın iletisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

Dönen Değerler

Biçimleyicinin çalışan son işlevinden dönen hatanın iletisini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_error_message() örneği

<?php
$fmt
= numfmt_create('tr_TR', NumberFormatter::DECIMAL);
$data = numfmt_format($fmt, 1234567.891234567890000);
var_dump(numfmt_get_error_message($fmt));
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new NumberFormatter('tr_TR', NumberFormatter::DECIMAL);
$fmt->format(1234567.891234567890000);
var_dump(numfmt_get_error_message($fmt));
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top