NumberFormatter::getErrorMessage

numfmt_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getErrorMessage -- numfmt_get_error_messageBiçemleyicinin son hata iletisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

NumberFormatter::getErrorMessage ( void ) : string

Yordamsal kullanım

numfmt_get_error_message ( NumberFormatter $biçemleyici ) : string

Biçimleyicinin çağrılan son işlevinden dönen hatanın iletisini döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

Dönen Değerler

Biçimleyicinin çalışan son işlevinden dönen hatanın iletisini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_error_message() örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
$data numfmt_format($fmt1234567.891234567890000);
if(
intl_is_failure(numfmt_get_error_code($fmt))) {
    
report_error("Biçemleyici hatası");
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
$fmt->format(1234567.891234567890000);
if(
intl_is_failure($fmt->getErrorCode())) {
    
report_error("Biçemleyici hatası");
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top