PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

NumberFormatter::getPattern

numfmt_get_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getPattern -- numfmt_get_patternBiçemleyici tarafından kullanılan kalıp dizgesi ile döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::getPattern(): string|false

Yordamsal kullanım

numfmt_get_pattern(NumberFormatter $biçemleyici): string|false

Biçemleyici tarafından kullanılan kalıp dizgesi ile döner

Değiştirgeler

fmt

NumberFormatter nesnesi.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false, aksi takdirde biçemleyici tarafından kullanılan kalıp dizgesi ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_pattern() örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Kalıp: ".numfmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_pattern($fmt"#0.# kg");
echo 
"Kalıp: ".numfmt_get_pattern($fmt)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Kalıp: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setPattern("#0.# kg");
echo 
"Kalıp: ".$fmt->getPattern()."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Kalıp: #,##0.###
1.234.567,891
Kalıp: #0.# kg
1234567,9 kg

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top