CascadiaPHP 2024

NumberFormatter::getTextAttribute

numfmt_get_text_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getTextAttribute -- numfmt_get_text_attributeBir metin öznitelik ile döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::getTextAttribute(int $öznitelik): string|false

Yordamsal kullanım

numfmt_get_text_attribute(NumberFormatter $biçemleyici, int $öznitelik): string|false

Biçemleyici ile ilgili bir metin öznitelik değeri ile döner. Pozitif sayı soneki, bir metin öznitelik örneği olarak verilebilir. Eğer biçimleyici özniteliği anlamazsa U_UNSUPPORTED_ERROR hatası üretilir. Kurala dayalı biçemleyiciler sadece NumberFormatter::DEFAULT_RULESET ve NumberFormatter::PUBLIC_RULESETS kural kümeleridir.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

öznitelik

Öznitelik belirteci. Metin öznitelik sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false, aksi takdirde öznitelik değeri döner.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_text_attribute() örneği

<?php
$fmt
= numfmt_create( 'tr_TR', NumberFormatter::DECIMAL );
echo
"Önek: ".numfmt_get_text_attribute($fmt, NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo
numfmt_format($fmt, -1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_text_attribute($fmt, NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX, "EKSİ");
echo
"Önek: ".numfmt_get_text_attribute($fmt, NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo
numfmt_format($fmt, -1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new NumberFormatter( 'tr_TR', NumberFormatter::DECIMAL );
echo
"Önek: ".$fmt->getTextAttribute(NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo
$fmt->format(-1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setTextAttribute(NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX, "EKSİ");
echo
"Önek: ".$fmt->getTextAttribute(NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo
$fmt->format(-1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Önek: -
-1.234.567,891
Önek: EKSİ
EKSİ1.234.567,891

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top