PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

NumberFormatter::setAttribute

numfmt_set_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::setAttribute -- numfmt_set_attributeBir öznitelik tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::setAttribute(int $öznitelik, int|float $değer): bool

Yordamsal kullanım

numfmt_set_attribute(NumberFormatter $biçemleyici, int $öznitelik, int|float $değer): bool

Biçemleyici ile ilgili sayısal bir özniteliğe bir değer tanımlar. Tamsayı hanelerin sayısı, sayısal bir öznitelik örneği olarak verilebilir.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

öznitelik

Öznitelik belirteci; sayısal öznitelik sabitlerinden biri.

değer

Öznitelik değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_set_attribute() örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Hane sayısı: ".numfmt_get_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS2);
echo 
"Hane sayısı: ".numfmt_get_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Hane sayısı: ".$fmt->getAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS2);
echo 
"Hane sayısı: ".$fmt->getAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hane sayısı: 3
1.234.567,891
Hane sayısı: 2
1.234.567,89

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top