NumberFormatter::getErrorCode

numfmt_get_error_code

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getErrorCode -- numfmt_get_error_codeBiçemleyicinin son hata numarası ile döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

NumberFormatter::getErrorCode ( void ) : int

Yordamsal kullanım

numfmt_get_error_code ( NumberFormatter $biçemleyici ) : int

Biçimleyicinin çağrılan son işlevinden dönen hatanın numarasını döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

Dönen Değerler

Biçimleyicinin çağrılan son işlevinden dönen hatanın numarası.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_error_code() örneği

<?php
$fmt  
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
$data numfmt_format($fmt1234567.891234567890000);
if(
intl_is_failure(numfmt_get_error_code($fmt))) {
    
report_error("Biçemleyici hatası");
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
$fmt->format(1234567.891234567890000);
if(
intl_is_failure($fmt->getErrorCode())) {
    
report_error("Biçemleyici hatası");
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top