Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

NumberFormatter::getAttribute

numfmt_get_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getAttribute -- numfmt_get_attributeBir sayısal öznitelikle döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

NumberFormatter::getAttribute ( int $biçemleyici ) : int

Yordamsal kullanım

numfmt_get_attribute ( NumberFormatter $biçemleyici , int $öznitelik ) : int

Biçemleyici ile ilgili sayısal bir özniteliğin değeri ile döner. Tamsayı hanelerin sayısı, sayısal bir öznitelik örneği olarak verilebilir.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

öznitelik

Öznitelik belirteci; sayısal öznitelik sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false, aksi takdirde öznitelik değeri döner.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_attribute() örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Hane sayısı: ".numfmt_get_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS2);
echo 
"Hane sayısı: ".numfmt_get_attribute($fmtNumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Hane sayısı: ".$fmt->getAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS2);
echo 
"Hane sayısı: ".$fmt->getAttribute(NumberFormatter::MAX_FRACTION_DIGITS)."\n";
echo 
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Hane sayısı: 3
1.234.567,891
Hane sayısı: 2
1.234.567,89

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top