CascadiaPHP 2024

NumberFormatter::getSymbol

numfmt_get_symbol

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::getSymbol -- numfmt_get_symbolSimge değeri ile döner

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::getSymbol(int $simge): string|false

Yordamsal kullanım

numfmt_get_symbol(NumberFormatter $biçemleyici, int $simge): string|false

Biçemleyici ile ilgili bir simge döndürür. Biçemleyici, bir sayıda yüzde imi gibi yerele bağlı karakterleri ifade eden simgeler kullanır. Bu arayüz, kurala dayalı biçemleyicileri desteklemez.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

simge

Biçem simgesi sabitlerinden biri olarak simge belirteci.

Dönen Değerler

Bir hata oluşursa false, aksi takdirde simge dizgesi döner.

Örnekler

Örnek 1 - numfmt_get_symbol() örneği

<?php
$fmt
= numfmt_create( 'tr_TR', NumberFormatter::DECIMAL );
echo
"Ayraç: ".numfmt_get_symbol($fmt, NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo
numfmt_format($fmt, 1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_symbol($fmt, NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL, "*");
echo
"Ayraç: ".numfmt_get_symbol($fmt, NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo
numfmt_format($fmt, 1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new NumberFormatter( 'tr_TR', NumberFormatter::DECIMAL );
echo
"Ayraç: ".$fmt->getSymbol(NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setSymbol(NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL, "*");
echo
"Ayraç: ".$fmt->getSymbol(NumberFormatter::GROUPING_SEPARATOR_SYMBOL)."\n";
echo
$fmt->format(1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Ayraç: .
1.234.567,891
Ayraç: *
1*234*567,891

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top