PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

NumberFormatter::setTextAttribute

numfmt_set_text_attribute

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

NumberFormatter::setTextAttribute -- numfmt_set_text_attributeBir metin öznitelik tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public NumberFormatter::setTextAttribute(int $öznitelik, string $değer): bool

Yordamsal kullanım

numfmt_set_text_attribute(NumberFormatter $biçemleyici, int $öznitelik, string $değer): bool

Biçemleyici ile ilgili bir metin tanımlar. Bir metin özniteliğe bir örnek olarak pozitif sayı soneki gösterilebilir. Eğer biçemleyici özniteliği anlamazsa U_UNSUPPORTED_ERROR hatası üretilir. Kurala dayalı biçemleyiciler sadece NumberFormatter::DEFAULT_RULESET ve NumberFormatter::PUBLIC_RULESETS kural kümeleridir.

Değiştirgeler

biçemleyici

NumberFormatter nesnesi.

öznitelik

Öznitelik belirteci. metin öznitelik sabitlerinden biri.

değer

Öznitelik değeri için metin.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - Yordamsal kullanım örneği

<?php
$fmt 
numfmt_create'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Önek: ".numfmt_get_text_attribute($fmtNumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt, -1234567.891234567890000)."\n";
numfmt_set_text_attribute($fmtNumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX"EKSİ");
echo 
"Önek: ".numfmt_get_text_attribute($fmtNumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo 
numfmt_format($fmt, -1234567.891234567890000)."\n";
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new NumberFormatter'tr_TR'NumberFormatter::DECIMAL );
echo 
"Önek: ".$fmt->getTextAttribute(NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo 
$fmt->format(-1234567.891234567890000)."\n";
$fmt->setTextAttribute(NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX"EKSİ");
echo 
"Önek: ".$fmt->getTextAttribute(NumberFormatter::NEGATIVE_PREFIX)."\n";
echo 
$fmt->format(-1234567.891234567890000)."\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Önek: -
-1.234.567,891
Önek: EKSİ
EKSİ1.234.567,891

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top