Öntanımlı Sabitler

INTL_MAX_LOCALE_LEN (integer)
PHP kodunda yerel uzunluğunu 80 olarak sınırlar. Bundan daha uzun yerel isimleri kabul edilmez.
IDNA_DEFAULT (integer)
IDN işlevleri için girdideki tanımsız kodların işleme sokulması engellenir ve girdinin alan adlarıyla ilgili ASCII kurallarına uygunluğu sınanmaz.
IDNA_ALLOW_UNASSIGNED (integer)
IDN işlevleri için girdideki tanımsız kodların işleme sokulmasına izin verilir.
IDNA_USE_STD3_RULES (integer)
Girdinin alan adlarıyla ilgili ASCII kurallarına uygunluğu sınanır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top