Öntanımlı Sabitler

INTL_ICU_VERSION (string)
Noktalı ondalık gösterimle geçerli UCU kütüphanesi sürümü.
INTL_MAX_LOCALE_LEN (int)
PHP kodunda yerel uzunluğunu 80 olarak sınırlar. Bundan daha uzun yerel isimleri kabul edilmez.
IDNA_DEFAULT (int)
IDN işlevleri için girdideki tanımsız kodların işleme sokulması engellenir ve girdinin alan adlarıyla ilgili ASCII kurallarına uygunluğu sınanmaz.
IDNA_ALLOW_UNASSIGNED (int)
IDN işlevleri için girdideki tanımsız kodların işleme sokulmasına izin verilir.
IDNA_USE_STD3_RULES (int)
Girdinin alan adlarıyla ilgili ASCII kurallarına uygunluğu sınanır.
IDNA_CHECK_BIDI (int)
Girdinin BiDi kurallarıyla uyumlu olup olmadığı sınanır. Bu sınamayı zaten yapan IDNA2003 gerçekleniminde yoksayılır.
IDNA_CHECK_CONTEXTJ (int)
Girdinin CONTEXTJ kurallarıyla uyumlu olup olmadığı sınanır. Bu sınama IDNA2008 için yeni olup IDNA2003 gerçekleniminde yoksayılır.
IDNA_NONTRANSITIONAL_TO_ASCII (int)
idn_to_ascii() işlevinde geçişsiz işlem için bir seçenek. Geçişli işlem öntanımlı olarak etkindir. Bu seçenek IDNA2003 gerçekleniminde yoksayılır.
IDNA_NONTRANSITIONAL_TO_UNICODE (int)
idn_to_utf8() işlevinde geçişsiz işlem için bir seçenek. Geçişli işlem öntanımlı olarak etkindir. Bu seçenek IDNA2003 gerçekleniminde yoksayılır.
INTL_IDNA_VARIANT_2003 (int)
idn_to_utf8() ve idn_to_ascii() işlevinde IDNA 2003 algoritması kullanılır. Bu öntanımlıdır. Bu sabit ve öntanımlılığın PHP 7.2.0 itibariyle kullanımı önerilmemektedir.
INTL_IDNA_VARIANT_UTS46 (int)
idn_to_utf8() ve idn_to_ascii() işlevinde UTS #46 algoritması kullanılır. ICU 4.6 ve sonrasında kullanılabilir.
IDNA_ERROR_EMPTY_LABEL (int)
IDNA_ERROR_LABEL_TOO_LONG (int)
IDNA_ERROR_DOMAIN_NAME_TOO_LONG (int)
IDNA_ERROR_LEADING_HYPHEN (int)
IDNA_ERROR_TRAILING_HYPHEN (int)
IDNA_ERROR_HYPHEN_3_4 (int)
IDNA_ERROR_LEADING_COMBINING_MARK (int)
IDNA_ERROR_DISALLOWED (int)
IDNA_ERROR_PUNYCODE (int)
IDNA_ERROR_LABEL_HAS_DOT (int)
IDNA_ERROR_INVALID_ACE_LABEL (int)
IDNA_ERROR_BIDI (int)
IDNA_ERROR_CONTEXTJ (int)
idn_to_utf8() ve idn_to_ascii() işlevinden UTS #46 algoritmasınca döndürülen bir bit kümesiyle bildirilen hatalar.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
6
PHP Guru
3 years ago
idn_to_ascii('faß.de');

will return fass.de
(Due to Germans using the ß symbol as a contraction of ss)

idn_to_ascii('faß.de', IDNA_NONTRANSITIONAL_TO_ASCII);

will return xn--fa-hia.de
(This is the correct behavior too allow faß.de and fass.de to be registered as different domain names.)

idn_to_utf8('xn--fa-hia.de');

will return fass.de

idn_to_utf8('xn--fa-hia.de', IDNA_NONTRANSITIONAL_TO_UNICODE);

will return faß.de
(Again this is the correct behavior.)
up
1
rg at mejoramos dot com
1 year ago
to date (MARCH 2023), the version Spanish not give info about the constant `INTL_ICU_VERSION`, take a look to English version, with details about the important constant `INTL_ICU_VERSION`
To Top