IntlDateFormatter sınıfı

(No version information available, might only be in Git)

Giriş

Date Formatter (Tarih Biçemleyici), şablon dizgeleri ve/veya kayıtlı şablonları kullanarak yerele bağlı tarih biçemlemeyi/çözümlemeyi etkin kılan somut bir sınıftır.

Bu sınıf, ICU tarih biçemleme işlevselliğini temsil eder. Kullanıcıların tarihleri yerelleştirilmiş biçemde gösterebilmesini veya şablon dizgelerini ve kayıtlı şablonları kullanarak, dizgeleri PHP tarih değerleri olarak çözümlemelerini mümkün kılar.

Sınıf Sözdizimi

class IntlDateFormatter {
/* Yöntemler */
public __construct(
    ?string $yerel,
    int $tarih_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    int $saat_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $zaman_dilimi = null,
    IntlCalendar|int|null $takvim = null,
    ?string $kalıp = null
)
public static create(
    ?string $yerel,
    int $tarih_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    int $saat_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $zaman_dilimi = null,
    IntlCalendar|int|null $takvim = null,
    ?string $kalıp = null
): ?IntlDateFormatter
public format(IntlCalendar|DateTimeInterface|array|string|int|float $değer): string|false
public static formatObject(IntlCalendar|DateTimeInterface $datetime, array|int|string|null $format = null, ?string $locale = null): string|false
public getDateType(): int|false
public getErrorCode(): int
public getErrorMessage(): string
public getLocale(int $tür = ULOC_ACTUAL_LOCALE): string|false
public getPattern(): string|false
public getTimeType(): int|false
public getTimeZoneId(): string|false
public getCalendarObject(): IntlCalendar|false|null
public getTimeZone(): IntlTimeZone|false
datefmt_is_lenient(IntlDateFormatter $biçemleyici): bool
public localtime(string $dizge, int &$başlangıç = null): array|false
public parse(string $dizge, int &$başlangıç = null): int|float|false
public setCalendar(IntlCalendar|int|null $takvim): bool
public setLenient(bool $esnek): void
public setPattern(string $pattern): bool
public setTimeZone(IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $timezone): ?bool
}

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler, DateType ve TimeType kurucularında farklı biçemler belirtmek için kullanılırlar.

IntlDateFormatter::NONE (int)
Bu elemanı içerme
IntlDateFormatter::FULL (int)
Tamamen belirtilmiş biçim (01 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati)
IntlDateFormatter::LONG (int)
Uzun biçim (01 Ocak 1970 Perşembe veya 02:00:00)
IntlDateFormatter::MEDIUM (int)
Ortalama biçim (01 Oca 1970)
IntlDateFormatter::SHORT (int)
En kısa biçim, sadece esas veri (12/13/52 or 3:30pm)
IntlDateFormatter::RELATIVE_FULL (int)
IntlDateFormatter::FULL ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.
IntlDateFormatter::RELATIVE_LONG (int)
IntlDateFormatter::LONG ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.
IntlDateFormatter::RELATIVE_MEDIUM (int)
IntlDateFormatter::MEDIUM ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.
IntlDateFormatter::RELATIVE_SHORT (int)
IntlDateFormatter::SHORT ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.

Aşağıdaki sabitler takvim belirtmek için kullanılır. Bu takvimlerin tamamı doğrudan Gregoriyen takvimine dayanır. Gregoriyen olmayan takvimlerin yerelde belirtilmesi gerekir. Örnek: locale="hi@calendar=BUDDHIST".

IntlDateFormatter::TRADITIONAL (int)
Gregoriyen olmayan takvim
IntlDateFormatter::GREGORIAN (int)
Gregoriyen takvimi

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top