CascadiaPHP 2024

IntlDateFormatter sınıfı

(No version information available, might only be in Git)

Giriş

Date Formatter (Tarih Biçemleyici), şablon dizgeleri ve/veya kayıtlı şablonları kullanarak yerele bağlı tarih biçemlemeyi/çözümlemeyi etkin kılan somut bir sınıftır.

Bu sınıf, ICU tarih biçemleme işlevselliğini temsil eder. Kullanıcıların tarihleri yerelleştirilmiş biçemde gösterebilmesini veya şablon dizgelerini ve kayıtlı şablonları kullanarak, dizgeleri PHP tarih değerleri olarak çözümlemelerini mümkün kılar.

Sınıf Sözdizimi

class IntlDateFormatter {
/* Sabitler */
public const int FULL;
public const int LONG;
public const int MEDIUM;
public const int SHORT;
public const int NONE;
public const int RELATIVE_FULL;
public const int RELATIVE_LONG;
public const int RELATIVE_MEDIUM;
public const int RELATIVE_SHORT;
public const int GREGORIAN;
public const int TRADITIONAL;
/* Yöntemler */
public __construct(
    ?string $yerel,
    int $tarih_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    int $saat_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $zaman_dilimi = null,
    IntlCalendar|int|null $takvim = null,
    ?string $kalıp = null
)
public static create(
    ?string $yerel,
    int $tarih_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    int $saat_türü = IntlDateFormatter::FULL,
    IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $zaman_dilimi = null,
    IntlCalendar|int|null $takvim = null,
    ?string $kalıp = null
): ?IntlDateFormatter
public static formatObject(IntlCalendar|DateTimeInterface $datetime, array|int|string|null $format = null, ?string $locale = null): string|false
public getErrorCode(): int
public getLocale(int $tür = ULOC_ACTUAL_LOCALE): string|false
public isLenient(): bool
public localtime(string $dizge, int &$başlangıç = null): array|false
public parse(string $dizge, int &$başlangıç = null): int|float|false
public setLenient(bool $esnek): void
public setPattern(string $pattern): bool
}

Öntanımlı Sabitler

Bu sabitler, DateType ve TimeType kurucularında farklı biçemler belirtmek için kullanılırlar.

IntlDateFormatter::NONE
Bu elemanı içerme
IntlDateFormatter::FULL
Tamamen belirtilmiş biçim (01 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Türkiye Saati)
IntlDateFormatter::LONG
Uzun biçim (01 Ocak 1970 Perşembe veya 02:00:00)
IntlDateFormatter::MEDIUM
Ortalama biçim (01 Oca 1970)
IntlDateFormatter::SHORT
En kısa biçim, sadece esas veri (12/13/52 or 3:30pm)
IntlDateFormatter::RELATIVE_FULL
IntlDateFormatter::FULL ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.
IntlDateFormatter::RELATIVE_LONG
IntlDateFormatter::LONG ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.
IntlDateFormatter::RELATIVE_MEDIUM
IntlDateFormatter::MEDIUM ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.
IntlDateFormatter::RELATIVE_SHORT
IntlDateFormatter::SHORT ile aynı, fakat dün, bugün ve yarın yesterday, today ve tomorrow olarak gösterilir. PHP 8.0.0 ve sonrasında kullanılabilir, sadece dateType içindir.

Aşağıdaki sabitler takvim belirtmek için kullanılır. Bu takvimlerin tamamı doğrudan Gregoriyen takvimine dayanır. Gregoriyen olmayan takvimlerin yerelde belirtilmesi gerekir. Örnek: locale="hi@calendar=BUDDHIST".

IntlDateFormatter::TRADITIONAL
Gregoriyen olmayan takvim
IntlDateFormatter::GREGORIAN
Gregoriyen takvimi

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top