PHP 8.0.24 Released!

IntlDateFormatter::getErrorMessage

datefmt_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getErrorMessage -- datefmt_get_error_messageSon işlemin hata iletisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getErrorMessage(): string

Yordamsal kullanım

datefmt_get_error_message(IntlDateFormatter $formatter): string

Son işlemin hata iletisini döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Son hatanın metni.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_error_message() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
$str datefmt_format($fmt);
if (!
$str) {
    
printf(
        
"HATA: %s (%d)\n",
        
datefmt_get_error_message($fmt),
        
datefmt_get_error_code($fmt)
    );
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
$str $fmt->format();
if (!
$str) {
    
printf(
        
"HATA: %s (%d)\n",
        
$fmt->getErrorMessage(),
        
$fmt->getErrorCode()
    );
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

HATA: U_ZERO_ERROR (0)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top