IntlDateFormatter::getErrorMessage

datefmt_get_error_message

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getErrorMessage -- datefmt_get_error_messageSon işlemin hata iletisini döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getErrorMessage(): string

Yordamsal kullanım

datefmt_get_error_message(IntlDateFormatter $formatter): string

Son işlemin hata iletisini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Son hatanın metni.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_error_message() örneği

<?php
$fmt
= datefmt_create(
'en_US',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'America/Los_Angeles',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
$str = datefmt_format($fmt);
if (!
$str) {
printf(
"HATA: %s (%d)\n",
datefmt_get_error_message($fmt),
datefmt_get_error_code($fmt)
);
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new IntlDateFormatter(
'en_US',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'America/Los_Angeles',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
$str = $fmt->format();
if (!
$str) {
printf(
"HATA: %s (%d)\n",
$fmt->getErrorMessage(),
$fmt->getErrorCode()
);
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

HATA: U_ZERO_ERROR (0)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top