PHP 8.0.24 Released!

IntlDateFormatter::getTimeZoneId

datefmt_get_timezone_id

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getTimeZoneId -- datefmt_get_timezone_idIntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman dilimi tantıcısını döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getTimeZoneId(): string|false

Yordamsal kullanım

datefmt_get_timezone_id(IntlDateFormatter $biçemleyici): string|false

IntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman dilimi tantıcısını döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

IntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman dilimi tanıtıcısı, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_timezone_id() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
"Biçemleyicinin zaman dilimi: "datefmt_get_timezone_id($fmt) . "\n";
datefmt_set_timezone_id($fmt'Europe/Madrid');
echo 
"Yeni biçemleyicinin zaman dilimi: ".datefmt_get_timezone_id($fmt);

?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
'en_US',
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
"timezone_id of the formatter is : " $fmt->getTimezoneId() . "\n";
$fmt->setTimezoneId('Europe/Madrid');
echo 
"Now timezone_id of the formatter is : ".$fmt->getTimezoneId();

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyicinin zaman dilimi: America/Los_Angeles
Yeni biçemleyicinin zaman dilimi: Europe/Madrid

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top