PHP 8.2.0 RC7 available for testing

IntlDateFormatter::setPattern

datefmt_set_pattern

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::setPattern -- datefmt_set_patternIntlDateFormatter tarafından kullanılan kalıbı tanımlar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::setPattern(string $pattern): bool

Yordamsal kullanım

datefmt_set_pattern(IntlDateFormatter $biçemleyici, string $kalıp): bool

IntlDateFormatter tarafından kullanılan kalıbı tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

kalıp

Kullanılacak kalıp dizgesi. Olası kalıplar için bkz: » https://unicode-org.github.io/icu/userguide/format_parse/datetime/

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. Yanlış oluşturulmuş biçem dizgeleri genelde hataya sebep olur.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_set_pattern() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN,
    
"dd/MM/yyyy"
);
echo 
"Biçem kalıbı: "datefmt_get_pattern($fmt), PHP_EOL;
echo 
"İlk biçem kalıplı çıktı: "datefmt_format($fmt0), PHP_EOL;
datefmt_set_pattern($fmt,'dd-MM-yyyy hh:mm:ss z');
echo 
"Yeni biçem kalıbı: "datefmt_get_pattern($fmt), PHP_EOL;
echo 
"İkinci biçem kalıplı çıktı: "datefmt_format($fmt0), PHP_EOL;
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'America/Los_Angeles',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN,
    
"dd/MM/yyyy"
);
echo 
"Biçem kalıbı: "$fmt->getPattern(), PHP_EOL;
echo 
"İlk biçem kalıplı çıktı: "$fmt->format(0), PHP_EOL;
$fmt->setPattern('dd-MM-yyyy hh:mm:ss z');
echo 
"Yeni biçem kalıbı: "$fmt->getPattern(), PHP_EOL;
echo 
"İkinci biçem kalıplı çıktı: "$fmt->format(0), PHP_EOL;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçem kalıbı: dd/MM/yyyy
İlk biçem kalıplı çıktı: 31/12/1969
Yeni biçem kalıbı: dd-MM-yyyy hh:mm:ss z
İkinci biçem kalıplı çıktı: 31-12-1969 04:00:00 GMT-8

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top