PHP 8.1.28 Released!

IntlDateFormatter::isLenient

datefmt_is_lenient

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::isLenient -- datefmt_is_lenientIntlDateFormatter esnek çözümleme mi yapıyor diye bakar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::isLenient(): bool

Yordamsal kullanım

datefmt_is_lenient(IntlDateFormatter $biçemleyici): bool

Kalıpla tam olarak eşleşmeyen girdilerin yorumlanmasında çözümleyicinin esnek mi yoksa katı mı davrandığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Çözümleyici esnekse true değilse false. Öntanımlı olarak çözümleyici esnektir.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_is_lenient() örneği

<?php
$fmt
= datefmt_create(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN,
"dd/mm/yyyy"
);
echo
"Biçemleyici esnek mi?: ";
if(
$fmt->isLenient() ){
echo(
'EVET');
} else {
echo(
'HAYIR');
}
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
echo
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
if(
intl_get_error_code() !=0 ){
echo
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
echo
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code();
}
datefmt_set_lenient($fmt,false);
echo
"\nYeni biçemleyici esnek mi?: ";
if(
$fmt->isLenient() ){
echo(
'EVET');
} else {
echo(
'HAYIR');
}
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
echo
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .
datefmt_parse($fmt,"35/13/1971");
if(
intl_get_error_code() !=0 ){
echo
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
echo
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code()."\n";
}
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new IntlDateFormatter(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN,
"dd/mm/yyyy"
);
echo
"Biçemleyici esnek mi?: ";
if(
$fmt->isLenient() ){
echo(
'EVET');
} else {
echo(
'HAYIR');
}
$fmt->parse("35/13/1971");
echo
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .
$fmt->parse("35/13/1971");
if(
intl_get_error_code() !=0 ){
echo
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
echo
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code();
}

$fmt->setLenient(FALSE);
echo
"\nYeni biçemleyici esnek mi?: ";
if(
$fmt->isLenient() ){
echo(
'EVET');
} else {
echo(
'HAYIR');
}
$fmt->parse("35/13/1971");
echo
"\n '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: " .$fmt->parse("35/13/1971");
if(
intl_get_error_code() !=0 ){
echo
"\n Hata iletisi: ".intl_get_error_message();
echo
"\n Hata kodu: ".intl_get_error_code()."\n";
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyici esnek mi?: EVET
 '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç: 34467180
Yeni biçemleyici esnek mi?: HAYIR
 '35/13/1971' çözümlenmeye çalışılıyor. Sonuç:
 Hata iletisi: Date parsing failed: U_PARSE_ERROR
 Hata kodu: 9

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top