PHPCon Poland 2024

IntlDateFormatter::getDateType

datefmt_get_datetype

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getDateType -- datefmt_get_datetypeIntlDateFormatter tarafından kullanılan tarih gösterim türünü döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getDateType(): int|false

Yordamsal kullanım

datefmt_get_datetype(IntlDateFormatter $biçemleyici): int|false

Biçemleyici tarafından kullanılan tarih gösterim türünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Geçerli tarih gösterim türü, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_datetype() örneği

<?php
$fmt
= datefmt_create(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"Biçemleyicinin tarih gösterim türü: ".datefmt_get_datetype($fmt);
echo
"\nBiçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt, 1234567890);

$fmt = datefmt_create(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::SHORT,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"\nBiçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: ".datefmt_get_datetype($fmt);
echo
"\nİkinci biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt, 1234567890);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new IntlDateFormatter(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"Biçemleyicinin tarih gösterim türü: ".$fmt->getDateType();
echo
"\nBiçemli çıktı: ".datefmt_format( $fmt, 1234567890);

$fmt = new IntlDateFormatter(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::SHORT,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"\nBiçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: ".$fmt->getDateType();
echo
"\nİkinci biçemli çıktı: ".datefmt_format( $fmt, 1234567890);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyicinin tarih gösterim türü: 0
Biçemli çıktı: 14 Şubat 2009 Cumartesi 01:31:30 Doğu Avrupa Standart Saati
Biçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: 3
İkinci biçemli çıktı: 14.02.2009 01:31:30 Doğu Avrupa Standart Saati

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top