PHPCon Poland 2024

IntlDateFormatter::getLocale

datefmt_get_locale

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getLocale -- datefmt_get_localeBiçemleyicinin kullandığı yereli döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getLocale(int $tür = ULOC_ACTUAL_LOCALE): string|false

Yordamsal kullanım

datefmt_get_locale(IntlDateFormatter $biçemleyici, int $tür = ULOC_ACTUAL_LOCALE): string|false

Biçemleyicinin kullandığı yereli döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

tür

Geçerli yerel için Locale::VALID_LOCALE, fiili yerel için Locale::ACTUAL_LOCALE belirtilir. Fiili yerel öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Biçemleyicinin kullandığı yerel, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_locale() örneği

<?php
$fmt
= datefmt_create(
'en_US',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'America/Los_Angeles',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"Biçemleyici yereli: ".datefmt_get_locale($fmt);
echo
"\nBiçemli çıktı: ".datefmt_format( $fmt , 0);

$fmt = datefmt_create(
'de-DE',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'America/Los_Angeles',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"\nBiçemleyici yereli: ".datefmt_get_locale($fmt);
echo
"\nYeni biçemli çıktı: ".datefmt_format( $fmt , 0);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new IntlDateFormatter(
'en_US',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'America/Los_Angeles',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"Biçemleyici yereli: ".$fmt->getLocale();
echo
"\nBiçemli çıktı: ".$fmt->format(0);

$fmt = new IntlDateFormatter(
'tr_TR',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'America/Los_Angeles',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"\nBiçemleyici yereli: ".$fmt->getLocale();
echo
"\nYeni biçemli çıktı: ".$fmt->format(0);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyici yereli: en
Biçemli çıktı: Wednesday, December 31, 1969 at 4:00:00 PM Pacific Standard Time
Biçemleyici yereli: tr
Yeni biçemli çıktı: 31 Aralık 1969 Çarşamba 16:00:00 Kuzey Amerika Pasifik Standart Saati

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top