IntlDateFormatter::getTimeType

datefmt_get_timetype

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getTimeType -- datefmt_get_timetypeIntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman gösterim türünü döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getTimeType(): int|false

Yordamsal kullanım

datefmt_get_timetype(IntlDateFormatter $biçemleyici): int|false

IntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman gösterim türünü döndürür.

Değiştirgeler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Biçemleyicinin geçerli tarih gösterim türü, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_timetype() örneği

<?php
$fmt 
datefmt_create(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
"Biçemleyicinin tarih gösterim türü: ".datefmt_get_timetype($fmt);
echo 
"\nBiçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt0);

$fmt datefmt_create(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::SHORT,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
"\nBiçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: ".datefmt_get_timetype($fmt);
echo 
"\nİkinci biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt0);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt 
= new IntlDateFormatter(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
"Biçemleyicinin tarih gösterim türü: ".$fmt->getTimeType();
echo 
"\nBiçemli çıktı: ".$fmt->format(0);

$fmt = new IntlDateFormatter(
    
"tr_TR",
    
IntlDateFormatter::FULL,
    
IntlDateFormatter::SHORT,
    
'Europe/Istanbul',
    
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo 
"\nBiçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: ".$fmt->getTimeType();
echo 
"\nİkinci biçemli çıktı: ".$fmt->format(0);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyicinin tarih gösterim türü: 0
Biçemli çıktı: 1 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Doğu Avrupa Standart Saati
Biçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: 3
İkinci biçemli çıktı: 1 Ocak 1970 Perşembe 02:00

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top