PHPCon Poland 2024

IntlDateFormatter::getTimeType

datefmt_get_timetype

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 1.0.0)

IntlDateFormatter::getTimeType -- datefmt_get_timetypeIntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman gösterim türünü döndürür

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::getTimeType(): int|false

Yordamsal kullanım

datefmt_get_timetype(IntlDateFormatter $biçemleyici): int|false

IntlDateFormatter tarafından kullanılan zaman gösterim türünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

biçemleyici

Biçemleyici nesne.

Dönen Değerler

Biçemleyicinin geçerli tarih gösterim türü, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - datefmt_get_timetype() örneği

<?php
$fmt
= datefmt_create(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"Biçemleyicinin tarih gösterim türü: ".datefmt_get_timetype($fmt);
echo
"\nBiçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt, 0);

$fmt = datefmt_create(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::SHORT,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"\nBiçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: ".datefmt_get_timetype($fmt);
echo
"\nİkinci biçemli çıktı: ".datefmt_format($fmt, 0);
?>

Örnek 2 - Nesne yönelimli kullanım örneği

<?php
$fmt
= new IntlDateFormatter(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"Biçemleyicinin tarih gösterim türü: ".$fmt->getTimeType();
echo
"\nBiçemli çıktı: ".$fmt->format(0);

$fmt = new IntlDateFormatter(
"tr_TR",
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::SHORT,
'Europe/Istanbul',
IntlDateFormatter::GREGORIAN
);
echo
"\nBiçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: ".$fmt->getTimeType();
echo
"\nİkinci biçemli çıktı: ".$fmt->format(0);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Biçemleyicinin tarih gösterim türü: 0
Biçemli çıktı: 1 Ocak 1970 Perşembe 02:00:00 Doğu Avrupa Standart Saati
Biçemleyicinin yeni tarih gösterim türü: 3
İkinci biçemli çıktı: 1 Ocak 1970 Perşembe 02:00

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top