IntlDateFormatter::setTimeZone

datefmt_set_timezone

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL intl >= 3.0.0)

IntlDateFormatter::setTimeZone -- datefmt_set_timezoneSets formatterʼs timezone

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlDateFormatter::setTimeZone(IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $timezone): bool

Yordamsal kullanım

datefmt_set_timezone(IntlDateFormatter $formatter, IntlTimeZone|DateTimeZone|string|null $timezone): bool

Sets the timezone used for the IntlDateFormatter. object.

Bağımsız Değişkenler

formatter

The formatter resource.

timezone

The timezone to use for this formatter. This can be specified in the following forms:

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.3.0 This function now returns true on success; previously it returns null.

Örnekler

Örnek 1 IntlDateFormatter::setTimeZone() examples

<?php
ini_set
('date.timezone', 'Europe/Amsterdam');

$formatter = IntlDateFormatter::create(NULL, NULL, NULL, "UTC");

$formatter->setTimeZone(NULL);
echo
"NULL\n ", $formatter->getTimeZone()->getId(), "\n";

$formatter->setTimeZone(IntlTimeZone::createTimeZone('Europe/Lisbon'));
echo
"IntlTimeZone\n ", $formatter->getTimeZone()->getId(), "\n";

$formatter->setTimeZone(new DateTimeZone('Europe/Paris'));
echo
"DateTimeZone\n ", $formatter->getTimeZone()->getId(), "\n";

$formatter->setTimeZone('Europe/Rome');
echo
"String\n ", $formatter->getTimeZone()->getId(), "\n";

$formatter->setTimeZone('GMT+00:30');
print_r($formatter->getTimeZone());

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

NULL
  Europe/Amsterdam
IntlTimeZone
  Europe/Lisbon
DateTimeZone
  Europe/Paris
String
  Europe/Rome
IntlTimeZone Object
(
  [valid] => 1
  [id] => GMT+00:30
  [rawOffset] => 1800000
  [currentOffset] => 1800000
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top