PHP 8.1.20 Released!

date_default_timezone_set

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

date_default_timezone_set Betik içerisindeki tüm tarih/zaman işlevleri tarafından kullanılan öntanımlı zaman dilimini ayarlar

Açıklama

date_default_timezone_set(string $zamandilimi_belirteci): bool

date_default_timezone_set() işlevi, tüm tarih/zaman işlevleri tarafından kullanılan öntanımlı zaman dilimini ayarlar.

Öntanımlı zaman dilimini ayarlamak için, bu işlevi betiğinizde kullanmak yerine, INI ayarlarındaki date.timezone yönergesini de kullanabilirsiniz.

Bağımsız Değişkenler

zamandilimi_belirteci

Zaman dilimi belirteci, UTC ya da Africa/Lagos, Asia/Hong_Kong, Europe/Istanbul gibi bir değer olabilir. Geçerli belirteçlerin listesi Desteklenen Zaman Dilimlerinin Listesi bölümünde bulunmaktadır.

Dönen Değerler

Bu işlev zamandilimi_belirteci geçersizse false, aksi takdirde true döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - Öntanımlı zaman dilimini almak

<?php
date_default_timezone_set
('Europe/Istanbul');

$betik_zd = date_default_timezone_get();

if (
strcmp($betik_zd, ini_get('date.timezone'))){
echo
'Betik zaman dilimi ini dosyasında belirtilenden farklı.';
} else {
echo
'Betik zaman dilimi ini dosyasında belirtilenle aynı.';
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-52
Pierre Gourlaouen
10 years ago
A simple method for conversation between two time zone.

<?php
$date
= new DateTime("2012-07-05 16:43:21", new DateTimeZone('Europe/Paris'));

date_default_timezone_set('America/New_York');

echo
date("Y-m-d h:iA", $date->format('U'));

// 2012-07-05 10:43AM
?>
To Top